İş Güvenliği Uzmanlığı

İş güvenliği uzmanı; İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veya ...

Devamı

İşyeri Hekimliği

İşyeri Hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere, Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip dok...

Devamı

Sağlık Personeli Hizmeti

Diğer Sağlık Personeli: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık me...

Devamı

Risk Değerlendirmesi

Risk Değerlendirmesi(1) Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, r...

Devamı

Acil Durum Planının Hazırlanması

Acil durum planı (1) Tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olums...

Devamı

İş Sağlığı Laboratuvar Tetkikleri

İş sağlığı uygulamalarında ülkemizde yaygın olarak çalışanlara yaptırılmakta olan tetkikler bilimsel temellere dayandırılmamaktadır...

Devamı

Aşı Takibi ve Uygulamaları

Aşı; belli bir hastalığa karşı bağışıklık sağlamak için, o hastalığın mikrobuyla hazırlanıp, kas, damar ya da ağız yoluyla vücu...

Devamı

Ortam ve Emisyon Ölçümleri

Ortam ÖlçümleriOrtam ölçümlerindeki amaç; işyerindeki iş sağlığı ve iş güvenliğini olumsuz etkileyen fiziksel risk etmenleri hakk...

Devamı

İş gücünüzü güvenle geleceğe taşıyoruz...